Ubezpieczenie szkolne

Zakres ubezpieczenia szkolnego Compensa na rok szkolny 2019/2020

 

ZAKRES PODSTAWOWY SUMA UBEZPIECZENIA
Śmierć wskutek NW 10 000 zł
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru 5 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 10 000 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 5 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 150 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 4 000 zł
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 400 zł, limit 400 zł w okr. ub.
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 400 zł, limit 400 zł w okr. ub.
ZAKRES DODATKOWY SUMA UBEZPIECZENIA
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia 4 000 zł
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 5 000 zł
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji 5 000 zł
Klauzula nr 11 – BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI 2 zgłoszenia
Klauzula nr 12 – odpowiedzialność cywilna dyrektora i personelu placówki oświatowej Suma gwarancyjna 50 000 zł

 

 

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ:

• ONLINE, wejdź na naszą stronę https://zgloszenie.compensa.pl/

• Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia szkody
Zgłoszenie szkody Compensa
i wyślij na adres:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Compensa