Ubezpieczenie szkolne

Zakres ubezpieczenia szkolnego firmy InterRisk na rok szkolny 2019/2020

OPCJA UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA
Opcja podstawowa 40 000,00
OPCJE DODATKOWE SUMA UBEZPIECZENIA
Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 4 000,00
Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 4 000,00
Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 10 000,00
Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby 10 000,00
Opcja Dodatkowa D6 – Poważne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, nawydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon m ozgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) 2 000,00
Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5 000,00
Opcja Dodatkowa D12 – zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1 000,00
Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5 000,00
Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie wyniku nieszczęśliwego wypadku 10 000,00
Opcja Dodatkowa D18 – zwrot kosztów leków 500,00

 

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ:

• ONLINE, wejdź na naszą stronę https://interrisk/interrisk/zglos-szkode/

• Telefonicznie pod numerem +48 22 575 25 25
Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS INTERRISK