Opłaty

Koszty szkoły (od roku szkolnego 2021/2022):

Czesne: 220 zł miesięcznie

Obiady: 12 zł dziennie

SMS Rzeszów zapewnia:

  • Bezpłatny dostęp do sprzętu należącego do szkoły,
  • Bezpłatnie sprzęt treningowy i wyjściowy.

Numer konta bankowego szkoły:

  • Numer rachunku bankowego dla Szkoły Podstawowej: 97 1020 4405 0000 2202 0555 6040
  • Płatności proszę dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca