Paulina Ostrowska

Nazywam się Paula Ostrowska, urodziłam się 6 listopada 1996 r. w Rzeszowie. W czerwcu 2020 roku obroniłam pracę magisterską pod tytułem ,,Prymat prawa Unii Europejskiej przed prawem krajowym” kończąc tym samym studia prawnicze na Uniwersytecie Reszowskim. W tym samym roku rozpoczęłam studia podyplomowe- przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Aktualnie jestem w trakcie rekrutacji na filologię angielską. Interesuję się historią państwa i prawa polskiego, nauką języków obcych, w szczególności języka francuskiego oraz ogrodnictwem. W czasie wolnym rozwijam swoje zainteresowania, udzielam korepetycji z języka angielskiego i historii oraz kolekcjonuję płyty winylowe ulubionych artystów. Praca pedagoga od dawna jest moim marzeniem, tym bardziej w roli nauczyciela historii.