Wychowawcy

Paulina Pelc
Nauczyciel
Wychowawca klasa V, Przedmiot: Biologia
Maciej Baran
Nauczyciel
Wychowawca klasy VIIIB, Przedmiot: Informatyka
Izabela Strzępek
Nauczyciel
Wychowawca klasy VIIIA, Przedmiot: Język angielski
Radosław Sitarski
Nauczyciel
Wychowawca klasy VIIB, Przedmiot: Matematyka
Katarzyna Stępak-Piela
Nauczyciel
Wychowawca klasy VI, Przedmiot: Język polski
Ewelina Bober
Nauczyciel
Dyrektor SMS, Wychowawca klasy VIIA, Przedmiot: Język polski