Dyrekcja

Paweł Młynarczyk
Trener
Koordynator sportowy, Trener rocznika 2008
Ewelina Bober
Nauczyciel
Dyrektor SMS, Wychowawca klasy VIIA, Przedmiot: Język polski