Misja i wizja SMS

Nasi uczniowie zdobywają w szkole potrzebną do dalszej edukacji rzetelną wiedzę i umiejętności, uczą się poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, rozwijają swoje sprawności umysłowe, zdolności i zainteresowania, osiągają edukacyjne sukcesy. Mają możliwość samodzielnego działania i wpływania na bieg życia szkolnego.

Nauczyciele i uczniowie współtworzą w szkole wspólnotę zapewniającą przyjazną atmosferę, akceptację i bezpieczeństwo.

Rodzice są współautorami życia szkoły.

 • Podnoszenie jakości szkolenia piłkarskiego w Polsce,
 • Wychowywanie poprzez sport,
 • Rozwijanie sportowych pasji które mogą być początkiem profesjonalnego uprawiania piłki nożnej.

 • Oparcie programu szkolenia na najlepszych wzorcach,
 • Budowanie odpowiednich warunków do nowoczesnego, kompleksowego i zindywidualizowanego szkolenia sportowego z zachowaniem zasad fair play oraz edukacji szkolnej.

 • Rozwój jednostki ponad wyniki drużyny,
 • Jakość, a nie ilość,
 • Wychowanie dobrego człowieka.

 • Wychowanie piłkarzy którzy mogliby rozpocząć karierę w klubach zagranicznych,
 • Zostanie wiodącą szkoła w Polsce jeśli chodzi o szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży.

 • Pasja,
 • Szacunek,
 • Wykształcenie.