Katarzyna Stępak-Piela

Nauczyciel języka polskiego oraz sekretarka w SMS Rzeszów. Studia z filologi polskiej ukończyła na Uniwerytecie Rzeszowskim, tytuł magistra zdobyła na UMCS w Lublinie, na kierunku Kulturoznawstwo- Media i kultura popularna. Swoją nauczycielską przygodę rozpoczęła w roku 2019 w SMS Rzeszów. W przeszłości należała do stowarzyszenia w swojej rodzinnej miejscowości, gdzie współorganizowała m.in. koncerty, warsztaty i projekty kulturalne. Przez kilka lat była wolontariuszem „Szlachetnej Paczki”, brała udział w projekcie organizowanym przez fundację Klub Młodych Liderów.Uwielbia muzykę filmową Hansa Zimmera, dokumenty i podcasty kryminalne i dobrą kawę w dobrym towarzystwie.