Izabela Strzępek

Nauczyciel języka angielskiego z ponad 8-letnim doświadczeniem, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku: filologia angielska o specjalności nauczycielskiej. Pracowała jako lektor języka angielskiego w prywatnej szkole językowej Speed English School, była nauczycielem języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum, oraz prowadziła zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych i gimnazjach. Obecnie pracuje w szkole podstawowej SMS Rzeszów na takim samym stanowisku.
Ponadto posiada ogromne doświadczenie dydaktyczne, które nabyła podczas pracy indywidualnej z uczniami na każdym szczeblu edukacyjnym.
Interesuje się kulturą krajów anglojęzycznych, przede wszystkim Wielkiej Brytanii.