Ewelina Bober

Pedagog z 14 – letnim stażem, specjalizuje się w nauczaniu języka polskiego. Ukończyła studia pedagogiczne na  Uniwersytetu Rzeszowskim na kierunku język polski ze specjalizacją nauczycielską i logopedii. Posiada ukończone studia podyplomowe z Zarządzania oświatą , Andragogiki,  Bibliotekoznawstwa, oraz Nauczania wczesnoszkolnego. Kierownik wycieczek szkolnych, uczestniczka licznych kursów i szkoleń ( nauczanie „E – lerning w dydaktyce”, „Jak uczyć efektywnie”, „ Atrakcyjne formy prowadzenia zajęć”, „ Jak najskuteczniej nauczyć, przekazać i wyegzekwować wiedzę”, „ Co to znaczy być asertywnym

Od 2007 roku pracowała, jako pedagog i nauczyciel języka polskiego w różnych typach szkół:  szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum, szkoła dla dorosłych,  a obecnie  jest dyrektorem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie, w której również uczy języka polskiego.. Jej zainteresowania to: literatura, podróże, sport. Pochodzi z Przemyśla, mieszka na stałe w Krasnem.