Współpraca z Fizjo-Sport

Współpraca SMS Rzeszów z FIZJO-SPORT Centrum Fizjoterapii i Motoryki

Główne cele współpracy:

 1. 1. zwiększenie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie występowania urazów wśród młodych sportowców;
 2. 2. podniesienie poziomu sprawności motorycznej u młodych piłkarzy nie tylko pod kątem siły i wytrzymałości, ale przede wszystkim techniki i precyzji ruchu;
 3. 3. dzięki specjalistycznemu podejściu, zawodnik będzie w stanie osiągnąć swoje maksymalne możliwości piłkarskie.

FIZJO-SPORT Centrum Fizjoterapii i Motoryki specjalizuje się od wielu lat w fizjoterapii, rehabilitacji i treningu sportowym. Od początku istnienia centrum, praca fizjoterapeutów opiera się przede wszystkim na analizie i ocenie ruchu oraz terapii funkcjonalnej. Głównym założeniem jest doskonalenie zdolności ruchowych, sprawności co ma bezpośrednie przełożenie na wynik sportowy.

Misją FIZJO-SPORT Centrum Fizjoterapii i Motoryki jest dbanie o jakość ruchu każdego sportowca. FIZJO-SPORT to grupa specjalistów w skład której wchodzą fizjoterapeuci i trenerzy, którzy szukają źródła dysfunkcji i dolegliwości bólowych. Praca ze sportowcem i pacjentem podzielona jest na część edukacyjną – kognitywną (tzn. poznawczą) oraz na szczegółową ocenę i analizę ruchu, funkcji sportowca. Takie przemyślane działanie pozwala w pierwszej kolejności znaleźć, a później skorygować nawet najmniejsze zaburzenia, które często zmieniają się w duże uszkodzenia w obrębie narządu ruchu. Prawidłowo poprowadzona diagnostyka daje podstawy do tego, aby fizjoterapeuci i trenerzy mogli określić: czas terapii, cele terapii oraz odpowiednie postępowanie w obrębie działań sportowych i treningowych.

Celem jest:

 1. 1. Całkowite wyleczenie- pełny powrót funkcji i sprawności oraz zabezpieczenie przed kontuzjami / urazami, a nie chwilowa poprawa czy obniżenie dolegliwości bólowych.
 2. 2. Działania prewencyjne, które pozwalają uniknąć przykrych dolegliwości poprzez pracę indywidualną jak również pracę w grupach, gdzie prowadzony jest w tym czasie trening wyrównawczy pod okiem specjalisty ruchu.
 3. 3. Działania PRO, które mają na celu wprowadzenie doskonalenia motorycznego w grupie, która jest najbardziej sprawna.

Screening zawodników | BEZPŁATNIE –  Ocena zawodników pozwalająca określić stan i jakość aparatu ruchu.

Fizjoterapeuci FIZJO-SPORT będą brali pod uwagę poziom sprawności jak również występujące dysfunkcje, które bardzo często mają przełożenie na dolegliwości bólowe zawodników oraz przewlekłe urazy związane z przeciążeniami.

Przeprowadzone badanie pozwoli odpowiednio podzielić na grupy młodych sportowców, tak aby finalna praca w grupach przebiegała sprawnie. Przeprowadzone badania pomogą nam przedstawić rodzicom oraz trenerom z jakimi przypadkami/dolegliwościami będziemy się zmagać i jakie są potrzeby w poszczególnych grupach zawodników.

Wyniki uzyskane ze screeningu zawodników pozwolą podjąć odpowiednie kroki i wybrać najbardziej optymalną strategię pracy i treningu wyrównawczego w poszczególnej grupie.

W czasie takiego badania – screeningu zawodników wykonywanych jest szereg testów ruchowych i funkcjonalnych, będących swoistym filtrem pozwalającym wychwycić informacje o słabościach każdego zawodnika. To właśnie dzięki tym informacjom fizjoterapeuta i trener ma możliwość określenia źródła problemu, kompensacji organizmu oraz sposoby ich korekcji.

Nowatorskie podejście pozwala podjąć odpowiednią decyzję jakie możemy wprowadzić do treningu ćwiczenia, które będą odbudowały zaburzone funkcje. W ten sposób będziemy w stanie zadbać o poprawę ekonomii / ergonomii ruchu, energii oraz utrzymaniu równowagi, co obniża zarówno ryzyko urazu, jak i przeciążenia.

W cały proces również są zaangażowani trenerzy SMS Rzeszów, gdyż stała współpraca trener – fizjoterapeuta oraz fizjoterapeuta – trener jest bardzo ważna.

Warsztatdla rodziców z fizjoterapeutą | BEZPŁATNIE

Spotkanie z rodzicami odbędzie się w podanym terminie przez FIZJO-SPORT. Będzie to warsztat z fizjoterapeutą i trenerem podsumowujący przeprowadzony screening na grupie zawodników oraz pokazujący kierunek współpracy z wyznaczonymi celami jakie będą do zrealizowania przez specjalistów z FIZJO-SPORT Centrum Fizjoterapii i Motoryki.

Na spotkanie będzie dostępna rejestracja ONLINE. Rodzice przebadanych dzieci zostaną poinformowani o spotkaniu.

Informacja o terminie będzie ogłoszona na stronie internetowej www.smsrzeszow.com.pl a rejestracja odbędzie się online na stronie www.fizjoterapiarzeszow.pl.

Każdy z rodziców młodych sportowców otrzyma powiadomienie drogą SMS’ową o możliwości skorzystania z takich warsztatów połączonych z przedstawieniem globalnych wyników oraz etapach kształcenia motorycznego. Będzie można porozmawiać ze specjalistami FIZJO-SPORT na żywo.

Pierwsza wizyta diagnostyczna z fizjoterapeutą | ODPŁATNIE – Na hasło „SMS Rzeszów Klub SMS Rzeszów dopłaca 40zł do pierwszego badania każdemu zawodnikowi. Finalnie do zapłaty pozostaje 110zł.

W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba indywidualnej konsultacji i pracy z zawodnikiem w celu wyrównania deficytów ruchu oraz poukładania tak, aby trening w grupie był bezpieczny i możliwy.

Rodzice wybranych zawodników po badaniu screening’owym mogą otrzymać w konkretnych przypadkach bezpośredniego SMS’a o konieczności wykonania badania szczegółowego – Iszej wizyty diagnostycznej z fizjoterapeutą w FIZJO-SPORT.

Pierwsza wizyta diagnostyczna w FIZJO-SPORT Centrum Fizjoterapii i Motoryki

 • Wywiad ze sportowcem dotyczący dolegliwości bólowych
 • Ocena i analiza ruchu – szereg testów strukturalnych i funkcjonalnych
 • Znalezienie przyczyny bólu oraz zmian w postawie i wzorcu ruchu
 • Plan terapii i treningu: określenie czasu, kierunku i celu
 • Podstawowe korekcje. Zmiana nawyków
 • Klasyfikacja do grupy motorycznej

Trening wyrównawczy z fizjoterapeutą (kontrola motoryczna) – zajęcia grupowe| ODPŁATNIE – 120zł/m-c (abonament miesięczny)

FIZJO-SPORT CF i DOSKONALENIA MOTORYCZNEGO pracuje z wieloma zawodowymi sportowcami: Kamil Syprzak (piłka ręczna) Matylda Kowal (bieganie) Anna Sabat (bieganie) Fernendo Llorente (FC Napoli) oraz wielu innymi z południa i centralnej Polski.

Taki trening różni się od innych zajęć w tygodniu i można określić je mianem zajęć wyrównawczych, które są nastawione na podnoszenie sprawności każdego z zawodników. Głównymi celami jest prewencja, regeneracja oraz kształcenie optymalnych nawyków motorycznych. Młodzi piłkarze skupiają się zupełnie na innych sprawach aniżeli trenowaniu konkretnych aspektów taktycznych czy piłkarskich.

Zajęcia z fizjoterapeutą i trenerem fizjo dedykowane są dla wszystkich zawodników, którzy chcą bezpiecznie trenować i podnieść swój poziom sprawności poprzez realizację celu jakim jest poprawa efektywności treningu poprzez świadomy i prawidłowy ruch.

Celem treningu jest :

 • przygotowanie organizmu do obciążenia jakim są częste treningi i mecze,
 • przygotowanie organizmu do sportu po odniesionej kontuzji,
 • zwiększenie efektywności treningu sportowego,
 • poprawa techniki ruchu i sprawności potrzebnej do uprawiania piłki nożnej,
 • zmniejszenie przeciążeń a co za tym idzie prawdopodobieństwa kontuzji.

Trening jest prowadzony przez kadrę FIZJO-SPORT, która posiada niezbędną wiedzę z medycyny, rehabilitacji oraz sportu. Dzięki temu zajęcia wyrównawcze są treningiem skutecznym i całkowicie bezpiecznym.

MIEJSCE

Na miejscu w FIZJO-SPORT Centrum Fizjoterapii / terminy podane przez FIZJO-SPORT zgrane z terminami treningów SMS Rzeszów.

 

#SMSRzeszów #fizjoterapia #fizjoterapeuta #fizjoterapiarzeszow #zadbajojakoscruchu #fizjoMOCE #prewencjaurazy #prewencjakontuzje #fizjosport #mlodysportowiec #fizjoziomki #pilkanozna