16.04.2019

Dni Talentu za nami

Duże grono kandydatów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie, zmierzyło się w dniu 14 kwietnia 2019 r. z przygotowanymi testami sprawności ogólnej i specjalnej.

Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie, obejmuje część sportową oraz dydaktyczną.

  • Część sportowa dotyczy oceny umiejętności piłkarskich i ma charakter testów.
  • Na część dydaktyczną składają się wyniki sprawdzianu i oceny na świadectwie oraz osiągnięcia edukacyjno-sportowe.

Wyniki testu układa się w ranking kandydatów na podstawie, którego określa się przydatność egzaminowanych pod kątem dalszego szkolenia sportowego.

 

Współczesny sport jest niezwykle wymagający. Połączenie sportu z nauką jest trudne i wymaga bardzo dużego wysiłku. Obciążenia treningowe powodują, iż młodzi zawodnicy przerywają naukę lub mają duże problemy z jej terminowym ukończeniem.

SMS  Rzeszów powstał w tym celu aby pomóc młodym sportowcom pogodzić naukę z uprawianiem sportu oraz kompleksowo podnosić indywidualne umiejętności piłkarskie swoich uczniów.

Więcej informacji o szkole znajdziecie Państwo w zakładce O SZKOLE


#ZjednoczeniRzeszów

#MocniRazem
#SMSRzesżów
#DołączDoNas
#SMSRzeszow
powrót do aktualności